Апарат за дентална профилактика - Combi Touch

Апарат за дентална профилактика - Combi Touch

Combi touch

combi touch

start all in one

The combi touch combines ultrasound and air polishing in one unit - it allows complete prophylaxis treatment from removal of supragingival and subgingival calculus to gentle removal of stain and biofilm and even implant cleaning.

LED ultrasonic handpiece slim

Slim ultrasonic LED handpiece with circular light – lightweight only 55 g!combi touch- standard1 combi touch

 • 1 LED ultrasonic handpiece slim
 • 1 scaling insert S1-S
 • 1 perio insert P3
 • 1 bottle 500 ml
 • 1 bottle safety cap
 • 1 air-polishing handpiece 120°
 • 2 bottles of mectron prophylaxis powder sensitive+ - glycine powder, contents 160 g

Indication table for the use of Mectron prophylaxis powders

the right powder for the intended use

Traditionally sodium bicarbonate powders are used for air-polishing procedures. Used in a proper and not excessively intense manner, the risk of harm to the enamel is minimal. For additional applications more gentle powders have been developed during the last years. Especially glycine, a natural amino acid, opened new indications for air-polishers, the most important being subgingival removal of biofilm.

AIRPOLISHING

supra and subgingival

You can simply switch during the treatment between supra and subgingival air polishing by pressing prophy or perio button.

clogging protection

Once you switched the unit on, the tubing is cleaned by a permanent light air stream.

ergonomic touch panel

Due to the ergonomic touch panle, you control every function as fast and intuitive as never before - and at the same time clean and disinfect the device in literally no time.

refill function

Thanks to the exclusive "refill" function, you can  easily remove the powder chambers without switching the unit off, for a fast and efficient maintenance.

combi touch
combi touch - removable powder chambers

2 removable powder chambers

Thanks to the refill function, powder chambers are easily removable for flexible use of sodium-bicarbonate powder (prophy) and glycine powder (perio). 

combi touch - illuminated bottle-system

500 ml bottle

The illuminated bottle-system lets you use different liquids (e.g. chlorhexidine in perio or sodium hypochlorite in endo).

Nozzles

3 different nozzles

Always best access - 90° and 120° angled spray nozzles for supra- and subgingival use in periodontal pockets up to 5 mm depth. The Perio nozzle equipped with the disposable sterile Subgingival Perio Tip provides optimal access in pockets deeper more than 5 mm. All the nozzles need just a click to get connected and they are safely fixed to the air-polishing handpiece thanks to a dedicated security connection system.

combi touch - subgingival perio tip

Subgingival Perio Tip

Flexible and soft - the disposable Subgingival Perio Tip will come sterile and gets simply attached to the perio nozzle by hand.

ULTRASOUND

soft mode

 • insert oscillation amplitude reduction for gentle but still efficient tip movement
 • maximum comfort for sensitive patients

pulse mode

 • maximum efficiency in extraction and prosthetics

piezo ultrasound

The ultrasound of combi touch operates according to the piezoelectric principle. The inserts apply planar backwards and forwards vibrations, shifting the tartar gently sideways. The patient does not feel any unpleasant hammering movements on the surface of the tooth, and the dentist can work more easily and in greater comfort.

Scaling, perio, endo restorative dentistry – the combi touch can be used for an extraordinary variety of applications.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър
Тест за сигурност

ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

Уважаеми клиенти,

Искаме да Ви информираме че "Денталстор" ООД / Dentalstore.bg има сключени договори за доставки и за услугата /ППП/пощенски паричен превод със Спиди АД. Спиди АД е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. 


Всеки път когато клиент направи поръчка в сайта ни или по телефона, изисква се доставка с куриер и клиента ще заплати сумата на поръчката в брой на куриера, пратката му ще бъде изпратена посредством услугата пощенски паричен превод (ППП). Документа който клиента ще получи от наша страна (стокова разписка или фактура) няма да бъде придружен от фискална касова бележка.

 • Всяка направена поръчка в сайта ни или по телефона е придружена от стокова разписка или фактура.
   
 • За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава разписка за пощенски паричен превод на стойноста на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението за издаване на фискални касови бележки.
   
 • Клиента следва да прикрепи разписката към стоковата разпизка или фактура в случаите, когато това е необходимо.
   

В следващите редове излагаме и нормативните наредби въз основа на които чрез използването на услугата пощенски паричен превод, търговците са освободени от задължение за издаване на фискален касов бон.

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1)Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ)

 • Модел: combi touch- standard
 • Наличност: В наличност
 • 8,000.00лв.
 • без ДДС: 8,000.00лв.

 

Бърза поръчка

Без регистрация !

 

Име:  Телефон:
Прочел съм и съм съгласен с Общи условия за ползване и Политика за защита на личните данни.